Kontakt

MABAAUTO s.r.o.
Prevádzka MABACAR
Predmestská 90
010 01 Žilina

IČO: 47 513 284
DIČ: 2023922923

Telefón: 0948 888 444
Objednávky KO: 0948 416 904

Email: mabaauto@mabaauto.sk

Reklamamabacar-auto

Evidencia vozidiel - potrebné doklady pre ....


Prihlásenie nového vozidla do evidencie

 • technický preukaz (ak bola vydaná aj časť II. tak treba obidve časti, teda aj malé plastové osvedčenie o evidencii) /osvedčenie o evidencií/
 • faktúra o nadobudnutí vozidla
 • poistenie vozidla /zákonná poistka/
 • splnomocnenie /úradne overené/
 • v prípade prihlasovania vozidla na firmu, výpis obchodného registra alebo živnostenský list (aj s rodným číslom)
 • v prípade leasingu alebo autoúveru splnomocnenie z leasingovej spoločnosti, výpis obchodného registra leasingovej spoločnosti, zmluva o zabezpečovacom prevode

Prihlásenie motorového vozidla z iného okresu

 • technický preukaz (ak bola vydaná aj časť II. tak treba obidve časti, teda aj malé plastové osvedčenie o evidencii) /osvedčenie o evidencií/
 • evidenčné čísla /ŠPZ vozidla/
 • poistenie vozidla /zákonná poistka/
 • splnomocnenie /úradne overené/
 • v prípade prihlasovania vozidla na firmu, výpis obchodného registra alebo živnostenský list (aj s rodným číslom)
 • povinnosť kontroly VIN čísla vozidla /po pristavení vozidla zabezpečujeme/

Prihlásenie motorového vozidla v rámci okresu

 • technický preukaz (ak bola vydaná aj časť II. tak treba obidve časti, teda aj malé plastové osvedčenie o evidencii) /osvedčenie o evidencií/
 • poistenie vozidla /zákonná poistka na nového držiteľa/
 • splnomocnenie, pôvodný aj nový držiteľ /úradne overené/
 • v prípade prihlasovania vozidla na firmu, výpis obchodného registra alebo živnostenský list (aj s rodným číslom)
 • povinnosť kontroly VIN čísla vozidla /po pristavení vozidla zabezpečujeme/

Prihlásenie vozidla zo zahraničia do evidencie

 • technický preukaz (ak bola vydaná aj časť II. tak treba obidve časti, teda aj malé plastové osvedčenie o evidencii) + odhláška vozidla zo zahraničia /okrem papierov z Českej republiky/
 • nadobúdacia kúpna zmluva alebo faktúra
 • poistenie vozidla /zákonná poistka/
 • splnomocnenie /úradne overené/
 • v prípade prihlasovania vozidla na firmu, výpis obchodného registra alebo živnostenský list (aj s rodným číslom)
 • kontrola originality /KO/
 • STK a EK /len v prípade vozidla staršieho ako 4 roky/
 • KO,STK,EK zabezpečujeme, úradné preklady

Odhlásenie motorového vozidla na iného držiteľa

 • technický preukaz (ak bola vydaná aj časť II. tak treba obidve časti, teda aj malé plastové osvedčenie o evidencii) /osvedčenie o evidencií/
 • poistenie vozidla /zákonná poistka/
 • splnomocnenie /úradne overené/
 • v prípade prihláseného vozidla na firmu, výpis obchodného registra alebo živnostenský list (aj s rodným číslom)
 • údaje o novom držiteľovi
 • ak sa vozidlo odhlasuje na fyzickú osobu: meno, priezvisko, adresa, rodné číslo
 • ak sa vozidlo odhlasuje na právnickú osobu: názov spoločnosti, adresa, IČO

Odhlásenie motorového vozidla do iného štátu

 • technický preukaz (ak bola vydaná aj časť II. tak treba obidve časti, teda aj malé plastové osvedčenie o evidencii) /osvedčenie o evidencií/
 • poistenie vozidla /zákonná poistka/
 • splnomocnenie /úradne overené/
 • v prípade vozidla prihláseného na firmu, výpis obchodného registra alebo živnostenský list (aj s rodným číslom)
 • evidenčné čísla /ŠPZ vozidla/
 • kontrola originality /zabezpečujeme/
 • ak sa vozidlo odhlasuje na fyzickú osobu: meno, priezvisko, adresa, rodné číslo
 • ak sa vozidlo odhlasuje na právnickú osobu: názov spoločnosti, adresa, IČO

Vyradenie motorového vozidla z evidencie

 • technický preukaz (ak bola vydaná aj časť II. tak treba obidve časti, teda aj malé plastové osvedčenie o evidencii)/osvedčenie o evidencií/
 • splnomocnenie /úradne overené/
 • v prípade vozidla prihláseného na firmu, výpis obchodného registra alebo živnostenský list (aj s rodným číslom)
 • doklad o recyklácií teda zošrotovaní vozidla /zabezpečujeme/

Výmena technického preukazu

 • technický preukaz (ak bola vydaná aj časť II. tak treba obidve časti, teda aj malé plastové osvedčenie o evidencii)/osvedčenie o evidencií/
 • poistenie vozidla /zákonná poistka/
 • splnomocnenie /úradne overené/
 • v prípade vozidla prihláseného na firmu, výpis obchodného registra alebo živnostenský list (aj s rodným číslom)

Výmena evidenčných čísiel

 • technický preukaz (ak bola vydaná aj časť II. tak treba obidve časti, teda aj malé plastové osvedčenie o evidencii) /osvedčenie o evidencií/
 • poistenie vozidla /zákonná poistka/
 • splnomocnenie /úradne overené/
 • v prípade vozidla prihláseného na firmu, výpis obchodného registra alebo živnostenský list (aj s rodným číslom)
 • evidenčné čísla /ŠPZ vozidla/
 • povinnosť kontroly VIN čísla vozidla /po pristavení vozidla zabezpečujeme/

Zmena bydliska

 • technický preukaz (ak bola vydaná aj časť II. tak treba obidve časti, teda aj malé plastové osvedčenie o evidencii) /osvedčenie o evidencií/
 • poistenie vozidla /zákonná poistka/
 • splnomocnenie /úradne overené/
 • v prípade vozidla prihláseného na firmu výpis obchodného registra alebo živnostenský list (aj s rodným číslom)
 • evidenčné čísla /ŠPZ vozidla/
 • povinnosť kontroly VIN čísla vozidla /po pristavení vozidla zabezpečujeme/
 • pokiaľ ide o zmenu v rámci okresu, vozidlo sa - neodhlasuje
      - nekontroluje VIN číslo
      - neodovzdávajú EV. čísla /ŠPZ/

Zmena farby

 • technický preukaz (ak bola vydaná aj časť II. tak treba obidve časti, teda aj malé plastové osvedčenie o evidencii) /osvedčenie o evidencií/
 • poistenie vozidla /zákonná poistka/
 • splnomocnenie /úradne overené/
 • v pripade vozidla prihláseného na firmu, výpis obchodného registra alebo živnostenský list (aj s rodným číslom)
 • kontrola originality /zabezpečujeme/

Evidovanie zmien vo vozidle, ktoré vykonal Obvodný úrad dopravy

 • technický preukaz (ak bola vydaná aj časť II. tak treba obidve časti, teda aj malé plastové osvedčenie o evidencii) /osvedčenie o evidencií/
 • poistenie vozidla /zákonná poistka/
 • splnomocnenie /úradne overené/
 • v prípade vozidla prihláseného na firmu, výpis obchodného registra alebo živnostenský list (aj s rodným číslom)
 • ak sa jedná o zapísanie ťažného zariadenia /potvrdenie o dodatočnom namontovaní/ zabezpečujeme
 • ak sa jedná o zapísanie alternatívnych pneumatík /potvrdenie od výrobcu na požadované rozmery/zabezpečujeme

Zapísanie leasingu, úveru do technického preukazu /zapísanie vlastníka/

 • technický preukaz (ak bola vydaná aj časť II. tak treba obidve časti, teda aj malé plastové osvedčenie o evidencii) /osvedčenie o evidencií/
 • poistenie vozidla /zákonná poistka/
 • splnomocnenie /úradne overené/
 • v prípade vozidla prihláseného na firmu, výpis obchodného registra alebo živnostenský list (aj s rodným číslom)
 • leasingová, úverová zmluva + zmluva o zabezpečovacom prevode
 • splnomocnenie z leasingovej spoločnosti /úradne overené/
 • výpis z obchodného registra leasingovej spoločnosti

Zrušenie zápisu leasingu, úveru v technickom preukaze /zrušenie vlastníka/

 • technický preukaz (ak bola vydaná aj časť II. tak treba obidve časti, teda aj malé plastové osvedčenie o evidencii) /osvedčenie o evidencií/
 • poistenie vozidla /zákonná poistka/
 • splnomocnenie /úradne overené/
 • v prípade vozidla prihláseného na firmu, výpis obchodného registra alebo živnostenský list (aj s rodným číslom)
 • splnomocnenie z leasingovej spoločnosti /úradne overené/
 • výpis z obchodného registra leasingovej spoločnosti

Výmena dokladov v prípade straty, odcudzenia, poškodenia

 • technický preukaz (ak bola vydaná aj časť II. tak treba obidve časti, teda aj malé plastové osvedčenie o evidencii) /osvedčenie o evidencií/
 • poistenie vozidla /zákonná poistka/
 • splnomocnenie /úradne overené/
 • v prípade vozidla prihláseného na firmu, výpis obchodného registra alebo živnostenský list (aj s rodným číslom)
 • ak sa jedná o stratu: čestné prehlásenie
 • ak sa jedná o odcudzenie: potvrdenie z polície

Nadobudnutie motorového vozidla dedičstvom

 • technický preukaz (ak bola vydaná aj časť II. tak treba obidve časti, teda aj malé plastové osvedčenie o evidencii) /osvedčenie o evidencií/
 • poistenie vozidla /zákonná poistka/
 • splnomocnenie /úradne overené/
 • dedičské konanie /úradne overené/

Dočasné vyradenie vozidla z cestnej premávky, zaradenie vozidla do cestnej premávky, zápis krádeže a nálezu vozidla

 • technický preukaz (ak bola vydaná aj časť II. tak treba obidve časti, teda aj malé plastové osvedčenie o evidencii) /osvedčenie o evidencií/
 • poistenie vozidla /zákonná poistka/
 • splnomocnenie /úradne overené/
 • v prípade vozidla prihláseného na firmu, výpis obchodného registra alebo živnostenský list (aj s rodným číslom)
 • pri dočasnom vyradeni alebo opätovnom zaradení do cestnej premávky /rozhodnutie z Obvodného úradu/
 • pri zápise krádeže alebo nálezu vozidla /potvrdenie polície o ukončení konania/